Gæðastefna

  • FMS lítur á starfsemi sína sem mikilvægan hlekk í virðiskeðjunni og að starfsemi fiskmarkaða sé mikilvægur hlekkur til að viðhalda gæðum þess hráefnis sem er landað í gegnum markað.
  • FMS leggur sig fram við að viðhalda gæðum þar sem áhersla er á að viðhalda stöðugri kælingu þess afla er fer í gegnum starfstöðvar fyrirtækisins
  • FMS skilgreinir sig sem þjónustufyrirtæki og hefur því það markmið að uppfylla væntingar seljanda og kaupenda fisks af markaði á hverjum tíma.
  • FMS stefnir að því að vera leiðbeinandi varðandi meðferð á afla um borð í bátum með það að markmiði að afla sé ávallt skilað í sem besta ástandi á markað.
  • FMS leggur áherslu á að starfsmenn þess hafi þekkingu á virðiskeðjunni frá miðum á disk og geri sé grein fyrir mikilvægi réttrar kælingar og góðrar meðferðar á fisk sem fer í gegnum starfstöðvar FMS.
  • Stjórnendur FMS gera ráðstafanir þannig að fræðsla starfsmanna varðandi meðferð afla sé stöðug og regluleg.
  • Stjórnendur FMS leitast við að gæta hagræðar í rekstri en jafnframt gæta þess að aðbúnaður starfstöðva sé á þann veg að ekki komi niður á meðhöndlun og umsýslu aflans.
  • Stefna og markmið FMS er að verklag um innskráningar og meðhöndlun afla þar með talið mælingar á gæðum og ástandi sé það sama á milli starfsstöðva.
  • FMS leggur sig fram um að starfstöðvar þess séu snyrtilegar jafnt að utan sem innan.
  • Gæðamál, markmið og stefna er í ferli þar sem stöðugar úrbætur og framfarir eru hafðar að leiðarljósi.