Gjaldskrá

Kostnaður seljenda hjá FMS:
Allir bátar/öll skip/allar verkanir sem selja hjá FMS greiða 4% söluþóknun.
Við söluverðmæti eftir 150 milljónum innan hvers árs per útgerð/fyrirtæki (með marga báta) mun verða veittur afsláttur um 1% og verður þá 3% það sem eftir er af almanaksárinu.
Söluprósenta verður aldrei lægri en 3%.
Móttöku- og vigtargjald seljanda er 2,35 kr. per selt kg.
Móttöku- og vigtargjald seljanda kvölds og helgar er 4,04 kr. per selt kg.
Bryggjuþjónusta ef selt er á markaði stærri skip er 2,34 kr. per selt kg.
Bryggjuþjónusta ef selt er á markaði minni (dagróðra) skip er 2,83 kr. per selt kg.
Bryggjuþjónusta ef selt er minna en 1000 kg er 3,90 kr. per selt kg.
Bryggjuþjónusta báta er ekki landa afla hjá FMS er 923 kr. per ker í dagvinnu og 1.214 kr. per ker í næturvinnu.
Lágmarkskostnaður vegna útkalls er kr. 21.472 per útkall.
Löndun, vigtun, geymsla og afgreiðsla á fiski 1.573 kr. per ker.

Afgreiðslu- og vigtargjald kaupenda er 3,96 kr. per kg.
Íssala: eitt ker er 2.803 kr. og lítið ker er 2.240 kr. Þetta gildir bæði um kaupendur og seljendur.
Sé beðið um extra ísun á fiski er tekin 3,50 kr. per kg. fyrir þjónustuna.
Ístaka fyrir viðskiptavini 417 kr. per ker.

*Leigugjald Umbúðamiðlunar hf. (UM) og iTub hf. er 1,90 kr. per kg. (frá 1/1 2021) og er þar um að ræða leigugjald á umbúðum til kaupenda. Kaupendum ber að skila til baka þeim fjölda kerja sem þeir fá á tilteknum lestunarstað.

-Gjaldskrábreytingar taka gildi 1. janúar 2022.