Gjaldskrá

Kostnaður seljenda hjá FMS:
Allir bátar/öll skip/allar verkanir sem selja hjá FMS greiða 4% söluþóknun.
Við söluverðmæti eftir 150 milljónum innan hvers árs per útgerð/fyrirtæki (með marga báta) mun verða veittur afsláttur um 1% og verður þá 3% það sem eftir er af almanaksárinu.
Söluprósenta verður aldrei lægri en 3%.
Móttöku- og vigtargjald seljanda er 2,23 kr. per selt kg.
Móttöku- og vigtargjald seljanda kvölds og helgar er 3,85 kr. per selt kg.
Bryggjuþjónusta ef selt er á markaði stærri skip er 2,23 kr. per selt kg.
Bryggjuþjónusta ef selt er á markaði minni (dagróðra) skip er 2,70 kr. per selt kg.
Bryggjuþjónusta ef selt er minna en 1000 kg er 3,70 kr. per selt kg.
Bryggjuþjónusta báta er ekki landa afla hjá FMS er 855 kr. per ker í dagvinnu og 1.124 kr. per ker í næturvinnu.
Lágmarkskostnaður vegna útkalls er kr. 20.450 per útkall.
Löndun, vigtun, geymsla og afgreiðsla á fiski 1.498 kr. per ker.

Afgreiðslu- og vigtargjald kaupenda er 3,78 kr. per kg.
Íssala: eitt ker er 2.603 kr. og lítið ker er 2.040 kr. Þetta gildir bæði um kaupendur og seljendur.
Sé beðið um extra ísun á fiski er tekin 3,50 kr. per kg. fyrir þjónustuna.

*Leigugjald Umbúðamiðlunar hf. (UM) og iTub hf. er 1,90 kr. per kg. (frá 1/1 2021) og er þar um að ræða leigugjald á umbúðum til kaupenda. Kaupendum ber að skila til baka þeim fjölda kerja sem þeir fá á tilteknum lestunarstað.

-Gjaldskrábreytingar taka gildi 1. maí 2020.